TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE PENTRU ACCESAREA APLICAȚIEI ŞI A SERVICIILOR DE ÎNCĂRCARE

Revizuite la data de 27.02.2024

Pentru a utiliza Aplicația Plugpoint, te rugăm să parcurgi și să accepți Termenii și condițiile generale (denumite în continuare „Condițiile Generale”), așa cum acestea sunt prezentate în cele ce urmează. Continuarea accesării și/sau folosirii de către Utilizator a Aplicației nu este posibilă în lipsa însușirii și acceptării exprese, depline și fără rezerve de către Utilizator a tuturor Condițiilor Generale.

Prezentele Condiţii Generale cuprinse în acest document guvernează raporturile contractuale care se vor desfăşura între Părţi, respectiv între:

i)            Charge Point S.R.L., cu sediul în București, Calea Văcărești, nr. 320, bl. 8D, ap. 13, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/11414/2017, CIF RO37904461, telefon +40 744 518 024 denumită în continuare “Plugpoint”, şi

ii)          Utilizatorul Aplicației (denumit în continuare “Utilizator”).

1.             DEFINIŢII ȘI INTERPRETARE

1.1          Pentru o bună înţelegere a prezentelor Condiții Generale, termenii folosiţi în cele ce urmează vor avea următorul înţeles:

1.1.1          “Aplicaţia” – aplicația software dezvoltată, deținută, controlată, administrată, păstrată, găzduită, licențiată și/sau creată de Plugpoint care rulează pe telefoane mobile inteligente cu acces la Internet, prin care Utilizatorii găsesc, rezervă, utilizează și plătesc Serviciul de încărcare.

1.1.2          “Utilizator” – persoana fizică și/sau persoana juridică care utilizează Aplicația pentru a efectua Serviciul de încărcare.

1.1.3          “Cont de Utilizator” – contul creat de Utilizator în Aplicație.

1.1.4          “Loc de Încărcare” – locul în care sunt instalate Stațiile de Încărcare.

1.1.5          “Partener” – proprietarul de Stații de Încărcare a Autovehiculelor Electrice sau deținătorul drepturilor de utilizare și exploatare asupra Stațiilor de Încărcare.

1.1.6          “Preţ” – tariful perceput de Plugpoint pentru efectuarea Serviciului de Încărcare.

1.1.7          “Punct de Încărcare” - conectorul sau mufa unei Stații de Încărcare care permite încărcarea unui Autovehicul Electric în curent alternativ sau continuu.

1.1.8          “Serviciu de Încărcare” - serviciul de încărcare a Autovehiculelor Electrice de la Stațiile de Încărcare, oferit de Plugpoint prin intermediul Aplicației.

1.1.9          „Sistem” – sistem IT back-end de monitorizare, control de la distanță și autorizare a sesiunilor de încărcare;

1.1.10       “Staţie de Încărcare” – o unitate formată din minimum un Punct de Încărcare, alimentată din același punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, care permite încărcarea Autovehiculelor Electrice, în curent alternativ și/sau continuu, deținută de Parteneri și integrate în Aplicație.

1.1.11       “Autovehicul Electric” - autovehiculul dotat cu un grup propulsor care cuprinde cel puţin un dispozitiv electric nonperiferic drept convertor de energie cu un sistem electric reîncărcabil de stocare a energiei, care poate fi reîncărcat extern, precum și autovehiculul dotat cu mai multe sisteme de propulsie, echipat cu motor electric, alături de alte tipuri de motoare, cum sunt cele cu ardere internă sau cu pile de combustie, care poate fi reîncărcat extern (hibrid).

1.1.12       “Drepturi de Proprietate Intelectuală” - orice brevet, drept de autor, invenție, drept la baza de date, drept de proiectare, proiectare înregistrată, marcă comercială, denumire comercială, marcă, logo, slogan, marcă serviciu, cunoștințe profesionale, model utilitate, proiect neînregistrat, sau, dacă este cazul, orice aplicație pentru orice astfel de drept, cunoștințe profesionale, marcă sau denumire a societății, denumire domeniu (în baza oricărei extensii, de exemplu .com, .nl, .fr, .eu, etc.) sau alt drept ori obligație similară, indiferent dacă este înregistrată sau neînregistrată sau alt drept de proprietate industrială sau intelectuală, care există în orice teritoriu sau jurisdicție, oriunde în lume.

1.1.13       “Portofel Virtual” – portofel virtual folosit de către Utilizator pentru plata Prețului.

1.1.14       “TOP-UP (TP)” – funcționalitate disponibilă în Aplicație, ce presupune alimentarea Portofelului Virtual prin debitarea contului bancar asociat cardului Utilizatorului înregistrat în Aplicație prin intermediul unui procesator de plăți cu care Plugpoint are un contract în acest sens.

1.1.15       “AUTO TOP-UP (ATP)”- funcționalitate disponibilă în Aplicație, ce presupune alimentarea automată a Portofelului Virtual, cu sumele prestabilite de către Utilizator, ce poate avea loc de maxim două ori pe parcursul Serviciului de încărcare, atunci când soldul Portofelului Virtual scade sub valoarea de 10 lei, dacă operațiunea de încărcare are loc la o Stație de Încărcare în curent alternativ (AC), respectiv 30 de lei, dacă operațiunea de încărcare are loc la o Stație de Încărcare în curent continuu (DC).

1.2          În prezentele Condiții Generale:

1.2.1.         cu excepția cazului când contextul impune o altă interpretare, cuvintele la singular includ și pluralul și viceversa, cuvintele care denumesc persoane includ societăți comerciale, asociații și alte persoane juridice, iar oricare referire la o persoană include succesorii și cesionarii legali.

1.2.2.         clauzele îndoielnice se interpretează în conformitate cu prevederile art. 1268 din Codul Civil.

1.2.3.         titlurile clauzelor au fost inserate pentru a ușura citirea textului și ele nu vor afecta interpretarea prezentelor Condiții Generale.

2.             SCOPUL ȘI OBIECTUL CONDIȚIILOR GENERALE

2.1          Condițiile Generale reglementează:

a)                 drepturile şi obligaţiile Utilizatorului;

b)                 drepturile şi obligaţiile Plugpoint;

c)                  anumite aspecte legale ce vor guverna relaţia contractuală dintre Utilizator și Plugpoint.

2.2             Prezentele Condiții Generale au ca obiect:

a)                 facilitarea accesului Utilizatorilor la Serviciul de Încărcare;

b)                 vizualizarea pe hartă a Stațiilor de Încărcare;

c)                  vizualizarea traseului, prin redirecționarea Utilizatorului catre serviciul/aplicatia de GPS instalat(a) de Utilizator pe telefonul propriu, pentru a ajunge la Stația de Încărcare selectată; 

d)                 rezervarea Locului de Încărcare pentru un anumit interval de timp înainte de pornirea Serviciului de Încărcare;

e)                 gestionarea (pornirea și oprirea) Serviciilor de Încărcare la Stațiile de Încărcare;

f)                  deblocarea Punctului de Încărcare și inițierea Serviciului de Încărcare la Stația de Încărcare selectată;

g)                 monitorizarea Serviciului de Încărcare și întreruperea Serviciului de Încărcare prin intermediul Aplicației;

h)                 finalizarea Serviciul de Încărcare prin intermediul Aplicației;

i)                   plata Prețului pentru Serviciul de Încărcare efectuat, conform modalităților de plată prevăzute în prezentele Condiții Generale;

j)                   accesul în Aplicație la datele relevante despre Stațiile de Încărcare, la notificările în legătură cu Serviciul de Încărcare, la istoricul Serviciilor de Încărcare efectuate, precum și la facturile primite de Utilizatori;

k)                 modificarea datelor cu caracter personal asociate Contului de Utilizator.

2.3             Prezentele Condiții Generale se aplică pentru toți Utilizatorii Aplicației.

2.4             Condițiile Generale se aplică și Utilizatorilor proveniți prin cesiunea datelor cu caracter personal, precum și a creditelor/sumelor deținute de către Utilizatori în cadrul altor platforme/aplicații aparținând colaboratorilor Plugpoint, cu care acesta din urmă are încheiate raporturi contractuale de cesiune Utilizatori. Prin acceptarea Condițiilor Generale Utilizatorii cedați sunt de acord cu transferarea creditelor/sumelor deținute în platforma/aplicația colaboratorilor Plugpoint către Plugpoint, precum și cu Condițiile Generale Plugpoint.

3.                ÎNREGISTRAREA ÎN APLICAȚIE

3.1            Accesul și utilizarea Aplicației vor fi posibile numai după instalarea Aplicației pe un telefon mobil inteligent și ca urmare a însușirii și a acceptării exprese, depline și fără rezerve a prezentelor Condiții Generale.

3.2            La înregistrarea în Aplicație, ești informat că prin continuarea creării contului accepți Condițiile Generale. În cazul în care nu ești de acord cu oricare dintre prevederile Condițiilor Generale, te rugăm să nu continui accesarea și utilizarea Aplicației. În cazul creării contului prin extensiile platformelor de socializare, vei fi întrebat expres la prima acțiune de log-in dacă ești de acord cu Condițiile Generale. În ambele cazuri, dacă nu sunt acceptate Condițiile Generale, contul utilizatorului și toate datele aferente vor fi șterse și indisponibile pentru accesarea Aplicației.

3.3            Plugpoint îşi rezervă dreptul de a modifica Condițiile Generale, în orice moment, din orice motiv, modificările acestora fiind incluse în forma actualizată disponibilă în Aplicația Plugpoint. Prin urmare, trebuie să parcurgi Condițiile Generale atât înainte de înregistrare, cât și după înregistrare, astfel încât să fii mereu informat despre prevederile aplicabile la momentul utilizării Aplicației. Vei fi notificat în Contul de Utilizator după fiecare modificare a Condițiilor Generale, prin acceptarea modificărilor prezumându-se că ești informat despre respectivele modificări, acestea fiindu-ți opozabile de la data acceptării. În cazul în care nu eşti de acord cu modificările, te rugăm să nu continui accesarea și utilizarea Aplicației.

3.4          Înregistrarea în Aplicație este permisă atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice. Efectuarea Serviciului de Încărcare este permisă persoanelor fizice care dețin un permis de conducere valabil.

3.5          Prin înregistrarea în Aplicație, Utilizatorul va crea un Cont de Utilizator, în baza căruia va avea acces la Serviciul de Încărcare și va putea utiliza Stațiile de Încărcare integrate. 

3.6          Înregistrarea Utilizatorului în Aplicație se realizează prin:

  • completarea de către acesta a adresei sale de e-mail și a unei parole. Pentru verificarea adresei de e-mail, Utilizatorul va primi pe adresa de e-mail furnizată un link din partea Plugpoint pentru confirmarea acesteia. Odată creat Contul de Utilizator, adresa de email nu va mai putea fi schimbată potrivit prevederilor de la Clauza 3.8. În cazul în care Utilizatorul dezactivează sau își șterge emailul folosit pentru înregistrarea Contului de Utilizator, Contul de Utilizator nu va mai fi accesibil pentru Utilizator, acesta din urmă având singura posibilitate de a-și crea un alt cont în Aplicație.
  • logarea prin intermediul extensiilor rețelelor de socializare (așa numitele „social log-in”), care permite crearea în mod automat a Contului de Utilizator. În cazul în care contul aferent rețelei de socializare folosite este dezactivat sau șters, Contul de Utilizator nu va mai fi accesibil pentru Utilizator, acesta din urmă având singura posibilitate de a-și crea un alt cont.

3.7          Pentru finalizarea procedurii de înregistrare, Utilizatorul va introduce un număr de telefon ce va fi asociat Contului de Utilizator și va primi prin SMS din partea Plugpoint un cod pentru confirmarea numărului de telefon furnizat. Numărul de telefon asociat este unic pentru fiecare Cont de Utilizator și nu va putea fi asociat în același timp la doua Conturi de Utilizator distincte.

3.8          Utilizatorul are obligația de a introduce în mod corect și complet datele solicitate pentru înregistrarea în Aplicație și de a comunica către Plugpoint, prin înregistrarea corespunzătoare în Aplicație, orice modificare a acestor date care pot afecta în orice mod utilizarea Aplicației prin intermediul Contului de Utilizator.

3.9          În cazul înregistrării în Aplicație în baza unor date false sau incomplete, Plugpoint își rezervă dreptul de a suspenda Utilizatorului accesul la Aplicație și/sau de a declara rezilierea relației contractuale. Adițional, contul utilizatorului poate fi suspendat pe o perioadă nelimitată pentru nerespectarea Condițiilor Generale.

4.             REGULI DE UTILIZARE A STAŢIILOR DE ÎNCĂRCARE

4.1          Utilizarea Punctelor și a Stațiilor de Încărcare din rețelele Partenerilor va fi posibilă după crearea unui Cont de Utilizator în condițiile prevăzute la punctele 3.1. – 3.9.

4.2          Prin intermediul Aplicației, Utilizatorul va putea beneficia de Serviciul de Încărcare pus la dispoziție de Plugpoint.

4.3          În baza Contului de Utilizator, Utilizatorul va putea vizualiza pe hartă Stațiile de Încărcare integrate în Aplicație. Utilizatorul are acces la date referitoare la adresa completă,  stadiul de ocupare în timp real, prețul pentru începerea sesiunii de încărcare, prețul pe unitatea de încărcare și prețul pe timp staționat aferente Locului de Încărcare.

4.4          După selectarea Locului de Încărcare dorit, Utilizatorul va putea vizualiza traseul prin intermediul serviciului/aplicației de GPS instalat(a) de Utilizator pe telefonul mobil propriu, pentru a ajunge la Stația de Încărcare selectată.

4.5          Utilizatorul va rezerva Locul de Încărcare dorit pentru o durată de timp limitată. Plugpoint nu răspunde în cazul în care o altă persoană a blocat respectivul Loc de Încărcare și, astfel, Utilizatorul nu poate beneficia de rezervarea făcută pentru Locul de Încărcare.

4.6          Pentru a utiliza Punctele și Stațiile de Încărcare, Utilizatorul va trebui să urmeze pașii și regulile de încărcare afișați la Locul de Încărcare.

4.7          Prin intermediul Aplicației, Utilizatorul poate iniția Serviciul de Încărcare a Autovehicului său Electric.

4.8          Prin intermediul Aplicației, Utilizatorul va putea monitoriza și întrerupe efectuarea Serviciului de Încărcare, cu excepția cazurilor în care există probleme tehnice care afectează, spre exemplu, conexiunea la internet la modul general, telefonul mobil al Utilizatorului, Stația de Încărcare sau Autovehiculul Electric al Utilizatorului și care îl pot împiedica astfel pe Utilizator sa realizeze respectivele operațiuni.

4.9          Utilizatorul este informat că, ca urmare a folosirii mijloacelor de comunicație la distanță, inclusiv internetul, Stațiile de Încărcare pot avea întârzieri în comunicarea datelor înregistrate de acestea către Aplicație si soluția software back-end aferentă, așadar datele monitorizate prin Aplicație pot sa difere de cele înregistrate în mod real de Stația de Încărcare și/sau de Autovehicul Electric.

4.10       După finalizarea Serviciului de Încărcare, Utilizatorul va avea acces în Contul de Utilizator la detaliile aferente Serviciului de Încărcare efectuat.

5.             CONDIȚII ECONOMICE

5.1          Pentru înregistrarea Utilizatorului în Aplicație, Plugpoint nu va percepe niciun tarif.

5.2          Pentru efectuarea Serviciului de Încărcare, Plugpoint va percepe Utilizatorului un Preț format ca rezultat al adunării a două componente distincte:

                 i.          prețul stabilit de Partener pentru: (a) fiecare unitate de încărcare (1 unitate de încărcare = 1 kWh) și (b) pentru timpul de staționare la Locul de Încărcare utilizat, plus TVA, la care se va adăuga de către Plugpoint un adaos comercial de maximum 10% din valoarea prețului stabilit de către Partener, plus TVA. Adaosul comercial va fi stabilit exclusiv de către Plugpoint, iar acesta va putea fi modificat oricând de către Plugpoint potrivit prezentelor Condiții Generale.

                ii.          prețul stabilit de Plugpoint pentru fiecare sesiune a Serviciului de Încărcare. Acesta va avea o valoare fixă de 1.26 RON, plus TVA. Valoarea prețului pentru fiecare sesiune de încărcare va fi stabilită exclusiv de către Plugpoint, iar aceasta va putea fi modificată oricând de către Plugpoint potrivit prezentelor Condiții Generale.

5.3          Plugpoint va afișa în Aplicație prețul menționat la punctul 5.2.i. de mai sus și, separat, prețul menționat la punctul 5.2.ii., pe care Utilizatorul le poate vizualiza în Aplicație înainte de accesarea Serviciului de Încărcare. 

5.4          În ceea ce privește prețul total aferent componentei din factura care se referă la total energie furnizată (i.e. componenta prevăzută la punctul 5.2.i. (a) și anume prețul per unitățile încărcate (KWh)), Plugpoint va factura Utilizatorul în baza cantității totale de energie furnizate de Stația de Încărcare și nu cantitatea de energie încărcată în acumulatorul Autovehiculului Electric. Utilizatorul este informat prin prezenta Clauză ca în timpul procesului de încărcare, se poate produce o diferență între cantitatea totală de energie furnizată de Stația de Încărcare și cantitatea de energie încărcată în total de Utilizator (cantitatea rămasă în baterie). Această diferență (care poate atinge în anumite situații chiar și între 10% și 15% din energia totală furnizată de stația de încărcare) este rezultatul consumului de energie în timpul procesului de încărcare și poate fi cauzată de anumiți consumatori care generează aceasta diferența, cum ar fi, cu titlu de exemplu:

                 i.            Sistemul de răcire/încălzire al acumulatorului, care este activat pentru a asigura o încărcare eficientă a acumulatorului.

               ii.            Invertorul Autovehiculului Electric care transformă energia din curent alternativ (AC) în curent continuu (DC) (aplicabil doar în cazul încărcărilor la Stațiile de Încărcare AC).

              iii.            Alți consumatori ai Autovehiculului Electric, precum sistemul de climatizare, luminile etc., care pot fi în funcțiune în timpul procesului de încărcare.

5.5          Prețul final aferent întregului Serviciu de Încărcare efectuat se va afișa în Contul de Utilizator la finalul fiecărei sesiuni a Serviciului de Încărcare efectuat.

5.6          Plugpoint poate aplica reduceri de preț procentuale pe o perioadă determinată, sub forma unor discount-uri comerciale, conform politicilor comerciale și cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

6.             MODALITĂȚI DE PLATĂ

6.1          Plata Serviciului de Încărcare efectuat se va face prin intermediul Portofelului Virtual, care va fi asociat Contului de Utilizator. Portofelul Virtual va fi individualizat după cum Utilizatorul este persoană fizică sau persoană juridică.

6.2          Un Utilizator va putea să dețină două Portofele Virtuale diferite, unul în calitate de persoană fizică și celălalt în calitate de reprezentant/angajat al unei persoane juridice, cu detalii bancare și date de facturare separate

6.3          Pentru a putea efectua plăți prin intermediul unui Portofel Virtual, Utilizatorul va trebui să asocieze Contului de Utilizator detaliile unui card bancar valabil și, doar în cazul persoanelor juridice, să adauge detaliile obligatorii de facturare solicitate în Aplicație. Datele cardului său bancar pentru alimentarea Portofelului Virtual vor fi introduse în pagina de plată securizată a Procesatorului de plăți cu care Plugpoint a încheiat un contract în acest scop.

6.4          Pentru alimentarea prin TOP-UP a Portofelului Virtual, Utilizatorul va fi direcționat către pagina de plata securizata a Procesatorului de plăți, Banca Transilvania S.A.. Este utilizat sistemul 3D Secure pentru cardurile bancare înrolate în  sistemul  Banca Transilvania S.A. În lipsa asocierii detaliilor unui card bancar valabil, Utilizatorul nu va putea să alimenteze Portofelul Virtual și nu va putea beneficia de Serviciul de Încărcare.  

6.5          Plugpoint nu solicită si nu stochează niciun fel de informații referitoare la cardul bancar al Clientului, acestea fiind procesate direct prin intermediul sistemelor securizate ale Procesatorului de plăți   agreat de către Plugpoint are dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate în urma unei plăți ordonate sau anulate sau pentru a investiga oricare tranzacție, în cazul în care aceasta există, Plugpoint neavând acces la acestea.

6.6          Suma minimă de alimentare a Portofelului Virtual va fi de 50 de lei atât în cazul persoanelor fizice, cât și al persoanelor juridice, iar Utilizatorul poate alege sa alimenteze cu sume mai mari decât acest minim de 50 lei. Suma maximă de alimentare a Portofelului Virtual va fi de 450 de lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv de 2500 de lei, în cazul persoanelor juridice. Plugpoint va putea modifica oricând atât suma minimă, cât și suma maximă de alimentare a Portofelului Virtual.  

6.7          În vederea efectuării unei operațiuni de încărcare la Stațiile de Încărcare în curent alternativ (AC), suma minimă pe care Utilizatorul trebuie să o dețină în Portofelul Virtual este în general de 10 lei, iar pentru Stațiile de Încărcare în curent continuu (DC), suma pe care Utilizatorul trebuie să o dețină în Portofelul Virtual este de în general 30 de lei. Plugpoint va putea modifica oricând sumele minime necesare pentru începerea unei încărcări, iar acestea și pot fi diferite de la o stație la alta. Sumele anterior menționate trebuie să fie deținute de către Utilizator în Portofelul Virtual,  astfel încât servicul de AUTO TOP-UP, odată activat, să poată fi inițiat.

6.8          Ulterior efectuării primului TOP-UP, Utilizatorul va avea posibilitatea sa activeze funcționalitatea de AUTO TOP-UP din Aplicație si să opteze pentru alimentarea automată a Portofelului Virtual cu suma de bani prestabilită de Utilizator. Serviciul de AUTO TOP-UP, odată activat, se va iniția în cazul fiecărei Sesiuni de Încărcare, la momentul în care în Portofelul Virtual al Utilizatorului soldul rămas este de 10 lei, dacă operațiunea de încărcare are loc la o Stație de Încărcare în curent alternativ (AC), respectiv 30 de lei, dacă operațiunea de încărcare are loc la o Stație de Încărcare în curent continuu (DC). Alimentarea automată a Portofelului Virtual se va face de maxim două ori în cazul fiecărei Sesiuni de Încărcare. Pentru buna funcționalitate a Serviciului de AUTO TOP-UP, Plugpoint recomandă Utilizatorilor configurarea sumei de 100 de lei, în cazul alegerii acestui Serviciu.

6.9          Suma minimă pe care Utilizatorul o poate stabili pentru a fi debitată prin serviciul de AUTO TOP-UP este de 50 lei, atât în cazul persoanelor fizice, cât și al persoanelor juridice, iar suma maximă pe care Utilizatorul o poate stabili pentru a fi debitată din contul său este de 450 de lei în cazul persoanelor fizice, respectiv 2500 de lei pentru persoanele juridice.

6.10       Astfel, atunci când suma din Portofelul Virtual scade sub  valoarea aleasă de Utilizator, Portofelul Virtual va fi alimentat automat cu suma necesară plății Prețului, prin debitarea cadrului său bancar introdus în Aplicație. Prin alegerea acestui Serviciu, Utilizatorul mandatează Plugpoint ca, în baza instrucțiunilor specificate în cuprinsul funcționalității de AUTO TOP-UP din Aplicație, să efectueze debitarea cardului său bancar, prin intermediul Procesatorului de plăți, cu sumele alese de către Utilizator. Funcționalitatea de AUTO TOP-UP poate fi activată sau dezactivată oricând de către Utilizator.

6.11       În timpul efectuării unei operațiuni de încărcare la Stațiile de Încărcare, Aplicația închide automat sesiunea de încărcare în cazul în care anticipează ca Portofelul Virtual nu are suficiente fonduri pentru continuarea încărcării, pentru a evita înregistrarea unei datorii de către Utilizator (astfel cum este descrisă în Clauza 6.13 de mai jos). În acest caz, Utilizatorul este posibil sa nu poată sa efectueze servicii de încărcare de suma inițial preconizată, ci de o valoare mai scăzută decât valoarea pe care o are în Portofelul Virtual.

6.12       La finalul fiecărei sesiuni a Serviciului de Încărcare, plata Prețului datorat de Utilizator se va face prin extragerea banilor din Portofelul Virtual, iar Utilizatorul va fi informat, în Contul de Utilizator, atunci când Portofelul Virtual va fi debitat.

6.13       În cazul în care procesul de închidere automată a sesiunii de încărcare prevăzut la Clauza 6.11 nu este posibil  din considerente tehnice,  în cazul în care Prețul depășește suma disponibilă în Portofelul Virtual, iar funcționalitatea  AUTO TOP-UP nu este activată sau nu există suficienți bani în contul bancar al Utilizatorului, Utilizatorul va înregistra o datorie, în cuantumul indicat în Portofelul său Virtual. În acest caz, la următoarea alimentare a Portofelului Virtual, Plugpoint va debita inițial creanța avută împotriva Utilizatorului, urmând ca restul sumei rămase să poată fi utilizată pentru Serviciul de Încărcare. Suma minimă de alimentare trebuie să depășească datoria existentă, întrucât pe durata existenței datoriei, Utilizatorul nu va putea beneficia de Serviciul de Încărcare. 

6.14       Utilizatorul va putea solicita restituirea sumelor neutilizate din Portofelul Virtual pentru o perioada de 6 luni de la adăugarea acestora în Aplicație. Pentru astfel de restituiri se poate aplica un comision de restituire de 5% din suma totală care se vrea a fi restituită. Valoarea comisionului perceput va putea fi modificată oricând de către Plugpoint.

6.15       Restituirea sumelor prevăzute la punctul 6.14 se va face în contul bancar asociat Portofelului Virtual din Contul de Utilizator. În cazul în care Utilizatorul șterge din Aplicație detaliile cardului bancar asociat Contului de Utilizator sau cardul bancar este expirat sau contul bancar asociat a fost închis de către Utilizator, cererea de restituire se va face prin contactarea Plugpoint la adresa: contact@plugpoint.ro și prin urmarea pașilor indicați de către Plugpoint, în funcție de situația specifică a Utilizatorului respectiv. Pentru prevenitrea spălarii banilor restituirea poate fi efectuată doar către același tituar al cardului/contului bancar prin care s-a efectuat acțiunea de TOP-UP.  Din acest motiv, Plugpoint poate cere Utilizatorului să dovedească că acesta este titularul conturilor bancare.

6.16       Prin excepție de la clauza 6.14 și 6.15, Utilizatorii proveniți în urma transferului de Utilizatori dintre Plugpoint și colaboratorii săi (cu titlu de exemplu, GENERAL SECURITY S.R.L. (EVMag)), care și-au dat consimțământul față de colaboratorii Plugpoint privind transferul datelor cu caracter personal și a creditelor/sumelor din platforma/aplicația colaboratorilor către Aplicația Plugpoint, cu scopul de a beneficia în continuare de serviciile de încărcare, nu pot opta pentru restituirea creditelor/sumelor transferate din platforma/aplicația colaboratorilor către Plugpoint.

6.17       Plugpoint nu va fi răspunzător pentru folosirea ilegală sau incorectă a mijloacelor de plată de către Utilizator. Plugpoint nu poate returna sumele plătite în cazul în care un Utilizator invocă că a achiziționat din eroare Serviciile de Încărcare sau se răzgândește din orice motiv după efectuarea Serviciului de Încărcare și plata acestuia.

6.18       Plugpoint nu va fi răspunzător pentru niciun alt cost suplimentar generat de metoda de plată, suportat de Utilizator, incluzând, dar nelimitându-se la, comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de lei.

7.             FACTURAREA

7.1          Facturarea Utilizatorilor pentru Serviciile de Încărcare efectuate se va face în mod automat prin intermediul Aplicației. Facturile se vor emite automat pentru Utilizatori de către Plugpoint în mod diferențiat, după cum Utilizatorul are calitatea de persoană fizică sau persoană juridică, și se vor pune la dispoziție acestora în Contul de Utilizator, în secțiunea “Invoices” sau “Facturi”.

7.2          Plugpoint va emite facturi pentru Utilizatorii persoane fizice și pentru Utilizatorii persoane juridice, potrivit prevederilor legislației fiscale în vigoare, având conținutul și elementele obligatorii prevăzute de legislația fiscală în vigoare, astfel cum aceasta poate fi modificată și completată ulterior.

7.3          După fiecare TOP-UP, Utilizatorului i se va pune la dispoziție automat, în Contul de Utilizator, o factură de avans.

7.4          Factura fiscală finală pentru toate Serviciile de Încărcare efectuate în luna precedentă va fi pusă automat la dispoziția Utilizatorului, în Contul de Utilizator, în prima zi a lunii următoare.

7.5          Atât factura de avans, cât și factura finală vor putea fi accesate prin descărcare de către Utilizatori, din Contul de Utilizator, pentru o perioada de 1 an de la data emiterii acestora. Ulterior acestei perioade, Utilizatorii pot solicita facturile prin email la adresa de email  contact@plugpoint.ro. 

8.              ȘTERGEREA CONTULUI DE UTILIZATOR

8.1          Condițiile Generale, așa cum vor fi modificate și actualizate pe parcursul timpului potrivit punctului 3.3 de mai sus, vor rămâne în vigoare pe o perioadă nedeterminată,  chiar dacă Utilizatorul nu accesează Aplicația și/sau Serviciile de Încărcare pentru o perioadă îndelungată de timp.

8.2          Contul de Utilizator va putea fi șters de către Utilizator, în orice moment, prin acționarea butonului „Delete Account” ("Șterge Contul”) din Secțiunea „Settings” ("Setari”) din Aplicație.

8.3          O astfel de ștergere a Contului de Utilizator va reprezenta o solicitare de denunțare unilaterală a relației contractuale. Denunțarea va opera numai după achitarea integrală a Serviciilor de Încărcare efectuate si neachitate, precum si a oricăror altor sume datorate de către Utilizator cu orice titlu. Utilizatorul nu va fi scutit de plata tarifelor percepute de Plugpoint pentru Serviciile de Încărcare efectuate în perioada în care Utilizatorul a beneficiat de acestea.

8.4          Pentru sumele rămase în Portofelul/Portofelele Virtual/Virtuale din Contul de Utilizator la care Utilizatorul are drept de rambursare, se vor aplica în mod corespunzător prevederile de la punctele 6.14 și 6.15, cu excepția situației menționate la pct. 6.16.

8.5          Clauzele privind răspunderea părților, confidențialitatea, prelucrarea datelor cu caracter personal, relația cu utilizatorii, drepturile de autor și legea și jurisdicția aplicabilă vor supraviețui încetării relației contractuale dintre Părți și vor fi obligatorii pentru Părți și pentru succesorii și reprezentanții lor legali.

9.             INDISPONIBILITATEA

9.1          Utilizatorul este de acord că Aplicația poate, ocazional, să fie indisponibilă (de exemplu, din cauza întreținerii planificate, a îmbunătățirilor sistemului sau din cauza factorilor independenți de Plugpoint, cum ar fi indisponibilitatea comunicațiilor electronice/Internet, avariile cablurilor electrice etc.).

9.2          Plugpoint nu garantează acces non-stop și nelimitat la Stațiile de Încărcare și nu poate fi ținut răspunzător, din orice fel de motive, pentru neasigurarea accesului non-stop și nelimitat al Utilizatorului la Stațiile de Încărcare.

10.         RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

10.1       Plugpoint nu va putea fi ținut răspunzător pentru niciun fel daune pe care Utilizatorul sau orice terț  le poate suferi în orice mod și care nu sunt imputate în mod direct Plugpoint, inclusiv, dar fără a se limita la, daunele cauzate de modul de funcționare, condițiile privind intervalul de timp și/sau efectuarea Serviciului de Încărcare cauzate de defecțiuni ale Autovehiculelor Electrice, ale echipamentelor tehnologice, ale Stațiilor de Încărcare, ale sistemelor informatice și de telecomunicații sau, în orice mod, imputabile furnizorului de energie electrică și/sau oricărui terț în general, cu excepția cazurilor de intenție și culpă gravă.

10.2       Plugpoint nu va fi ținut răspunzător pentru orice încălcare, în totalitate sau parțial, a obligațiilor ca urmare a forței majore sau a cazului fortuit. Forța majoră va fi considerată ca un eveniment absolut imprevizibil și insurmontabil pentru una dintre Părți și apărut după acceptarea prezentelor Condiții Generale, cum este, de exemplu, dar fără a se limita la, cazuri de pandemie, războiul, întreruperea liniilor de telecomunicații, inclusiv a celor de Internet, expropriere, incendiu, furtună, explozii sau alte fenomene extraordinare. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă, dacă evenimentul nu s-ar fi produs. 

10.3       Utilizatorul va fi ținut răspunzător pentru orice daună cauzată unui Loc de Încărcare, unui Punct sau Stație de Încărcare, precum şi pentru orice prejudiciu, inclusiv fizic, cauzat ca urmare a nerespectării prezentelor Condiţii Generale sau a oricăror altor instrucţiuni, reguli aplicabile sau prevederi legale sau de reglementare, inclusiv pentru cele datorate culpei simple în utilizarea Aplicației, a Locurilor Punctelor și Stațiilor de Încărcare. Utilizatorul va fi obligat la repararea integrală a daunelor cauzate.

10.4       Această clauză va supraviețui încetării relației contractuale dintre Părți și va fi obligatorie pentru Părți și pentru succesorii și reprezentanții lor legali.

11.         CONFIDENȚIALITATEA

11.1       Prin prezentele Condițiile Generale, Părţile se obligă să trateze toate informaţiile, datele şi documentaţiile de care au luat cunoştinţă în timpul şi/sau cu ocazia derulării relaţiilor contractuale, ca informaţii confidenţiale şi îşi asumă responsabilitatea pentru păstrarea caracterului confidenţial al acestora.

11.2       În cazul în care una dintre Părţi încalcă obligaţia de confidenţialitate cu privire la prezentele Condiţii Generale, prin dezvăluirea către terţi neautorizaţi a unor informaţii fără caracter public, va fi obligată la plata de daune către partea prejudiciată.

11.3       Sunt exceptate de la prevederile art. 11.1 următoarele date, documente şi informații:

a)            cele pentru a căror dezvăluire s-a primit acordul prealabil şi scris al celeilalte părți contractante;

b)            cele care la data dezvăluirii lor sunt de circulație publică;

c)             cele solicitate de organele abilitate ale statului, în baza unei obligații legale de informare;

d)            cele dezvăluite către afiliaţi în scopul punerii în aplicare a prevederilor prezentelor Condiţii.

12.         PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1       Pe parcursul executării prezentelor Condiții Generale, Plugpoint poate avea acces la anumite date cu caracter personal ale Utilizatorului sau ale angajaților săi sau ale reprezentanților acestuia. Plugpoint se angajează să prelucreze aceste date cu caracter personal în strictă conformitate cu prevederile Regulamentului UE general privind protecția datelor nr. 679/2016 (GDPR) și a altor reglementări aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.

12.2       Prezentele Condiții Generale se completează cu prevederile Documentului de Informare GDPR disponibil în Aplicație sau prin accesarea următorului link www.plugpoint.ro/resources/privacypolicy/.

13.         RELAȚIA CU UTILIZATORII

13.1       Utilizatorii vor avea posibilitatea de a adresa orice fel de observații sau plângeri la adresa de e-mail contact@plugpoint.ro sau la sediul Plugpoint prin curier cu confirmare de primire.

13.2       Prevederile legale stabilesc dreptul Utilizatorului persoană fizică care acționează în calitate de consumator de a se retrage dintr-un contract încheiat pe platforme online sau prin alte mijloace de comunicare la distanță, fără a preciza motivele care stau la baza deciziei sale, într-un termen de 14 zile calendarististice. Pentru exercitarea acestui drept, Utilizatorul va putea sterge Contul său de Utilizator prin acționarea butonului „Delete Account” ("Sterge Contul”) din Secțiunea „Settings” ("Setari”) din Aplicație. Prevederile punctelor 8.3 și 8.4 de mai sus devenind aplicabile.

13.3       În conformitate cu, și în condițiile prevăzute de, legislația aplicabilă în materia protecției consumatorilor, dacă consideri că drepturile tale au fost încălcate, te poți adresa Autorității Naționale privind Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.) la adresa web: www.anpc.ro.

14.         DREPTURI DE AUTOR

14.1       Plugpoint deține și are toate drepturile (inclusiv Drepturile de Proprietate Intelectuală, acolo unde sunt aplicabile) pentru Aplicație, precum și pentru ID-ul și datele referitoare la utilizarea acestora.

14.2       Conținutul Aplicației și utilizarea acesteia sunt supuse tuturor prevederilor legale cu privire la dreptul de autor și altor legi de protejare a proprietății intelectuale aplicabile.

14.3       Dreptul Utilizatorului de a folosi Aplicația în baza Contului de Utilizator este individual și nu poate fi transferat niciunei alte persoane.

14.4       Utilizatorul nu are dreptul de a obține accesul neautorizat la Aplicație sau la sistemele ori rețelele conexe ale acesteia si nu are dreptul de a utiliza Aplicația altfel decât se stabilește în prezentele Condiții Generale.

15.         LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

15.1       Prezentele Condiții Generale, precum şi obligațiile necontractuale decurgând din sau în legătură cu acestea, vor fi guvernate de legea din România și vor fi interpretate sub toate aspectele în conformitate cu legislația din România.

15.2       Părțile vor încerca de bună-credință să soluționeze toate neînțelegerile decurgând din sau legate de prezentele Condiții Generale pe cale amiabilă. În caz contrar, orice dispută și orice proces, acțiune sau procedură care poate decurge din sau în legătură cu prezentele Condiții Generale, precum și cu orice obligații necontractuale decurgând din sau în legătură cu acestea, se vor judeca de către instanța judecătorească competentă de la sediul Plugpoint.

15.3       Prevederile acestui document se aplică atât Utilizatorilor care accesează Serviciile pentru uz personal, cât și ca angajați/colaboratori/parteneri ai unei companii, care a încheiat un contract în acest sens cu Plugpoint.